Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay | Ga 7,40-53 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
15/03/2024
44
Trước những phép lạ và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, người Do Thái có những phản ứng khác nhau: người bình dân, đơn sơ thì tin Người là một ngôn sứ cao cả được Môsê báo trước. Một số người hiểu biết thì cho rằng: Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Còn những người thuộc giới lãnh đạo tôn giáo thì phủ nhận hoàn toàn, họ cho rằng: Người không phải là ngôn sứ, cũng không phải là Đấng Cứu Thế. Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ...
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (7,40-53)

40 Một ngày nọ, sau khi nghe Đức Giê-su giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là vị ngôn sứ”. 41Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô”. Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? 42Nào Kinh thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?”. 43Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 45Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?”. 46Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”. 47Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? 48Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 49Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa!”. 50Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: 51“Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?”. 52Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả”. 53Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

SUY NIỆM

Trước những phép lạ và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, người Do Thái có những phản ứng khác nhau: người bình dân, đơn sơ thì tin Người là một ngôn sứ cao cả được Môsê báo trước. Một số người hiểu biết thì cho rằng: Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Còn những người thuộc giới lãnh đạo tôn giáo thì phủ nhận hoàn toàn, họ cho rằng: Người không phải là ngôn sứ, cũng không phải là Đấng Cứu Thế. Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.

Họ chia rẽ vì có những nhận định về Đức Giêsu khác nhau. Kẻ thì cho rằng Người là vị ngôn sứ; người khác lại khẳng định Người là Đấng Kitô, nhưng lại có nhóm phủ nhận tính Kitô nơi Người vì cho rằng Người không xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít mà lại từ Galilê. Rồi đến những nhận định về tài giảng dạy của Người, trong đó phải kể đến nhóm vệ binh, họ nói: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”. Nicôđêmô, một người trong nhóm Pharisêu thì đứng lên bênh vực Người nhưng không mạnh mẽ, mà chỉ khơi khơi...

Trước những phản ứng đó, các thượng tế và người Pharisêu không tin vào dân chúng và tỏ ra tức tối khi dân này ca ngợi Đức Giêsu.

Lý do họ không tin vào đám dân này vì họ gọi những người ấy là lũ dân xứ này. Với họ, những người dân này chỉ như hạng bọt bèo, hạ đẳng, không đáng để khinh miệt chứ đừng nói gì đến chuyện tin hay không! Họ còn khinh bỉ những người thường dân này đến độ coi họ không có chút học thức hay đạo đức gì, vì nếu có thì không thể tin vào Đức Giêsu được, chỉ những người ngu xuẩn mới tin vào Đức Giêsu mà thôi!

Trong thời đại hôm nay, vẫn còn có nhiều người như Pharisêu và thượng tế, họ vẫn tự hào là người học cao hiểu rộng, có một số vốn kiến thức đây đó, rồi từ đó sinh ra tự tôn, kiêu ngạo, để rồi Đức Giêsu là Đấng chỉ để họ bàn tán, còn tin và yêu mến cũng như thực hành những điều Người dạy thì không có. Hay có những người cho mình là đạo đức, sống đạo tại tâm, không cần đi lễ, nhà thờ hay cầu kinh sớm tối, cho rằng những chuyện đó là dư thừa, phù phiếm...

Nghĩ như thế, ấy là lúc chúng ta tách đạo ra khỏi đời sống, mà đạo của chúng ta là đạo sống, tức là gắn liền với mọi chiều kích cũng như các mối tương quan trong xã hội, chứ không phải là một mớ ý niệm, định nghĩa. Trong khi đó, nhiều người bình dân học vụ thì họ lại nhận ra Thiên Chúa cách rõ nét ngang qua tình thương của Ngài ban cho họ trên cuộc sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đứng về phía sự thật và can đảm làm chứng bằng cả cuộc sống. Mặt khác, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn để được ơn cứu độ từ Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trong Mùa Chay này biết ý thức rằng: “Đức tin mà không có hành động thì đức tin chết”. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT