Header

Cáo Phó - Bà cố Maria TRẦN THỊ VINH - Thân mẫu của cha Tôma Lê Phát Trưởng - Linh mục giáo phận Phú Cường

avatarby Quốc Khánh
09/02/2024
97
Cáo Phó - Bà cố Maria Trần Thị Vinh - Thân mẫu của cha Tôma Lê Phát Trưởng - Linh mục giáo phận Phú Cường. Qua đời: 12h00’ thứ Năm, ngày 08 tháng 02 năm 2024. Hưởng thọ: 84 tuổi. Thánh lễ An táng: 09h00’ thứ Hai, ngày 12 tháng 02 năm 2024 (nhằm mùng Ba Tết), tại nhà thờ giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường. Chủ tế thánh lễ An táng: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh,
Linh mục
Tôma Lê Phát Trưởng và gia đình
xin kính báo
:

Bà cố Maria TRẦN THỊ VINH

(Thân mẫu của cha Tôma Lê Phát Trưởng - Linh mục giáo phận Phú Cường)


Sinh: ngày 19 tháng 11 năm 1940.

Quê quán: Xuân Hiệp, Vĩnh Long.

Qua đời: 12h00’ thứ Năm, ngày 08 tháng 02 năm 2024.

Hưởng thọ: 84 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia - số 02, Hoà Hội 1, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, thuộc giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

Nghi thức tẫn liệm: 20h00’ thứ Năm, ngày 08 tháng 02 năm 2024.

Nghi thức động quan: 08h15’ thứ Hai, ngày 12 tháng 02 năm 2024 (nhằm mùng Ba Tết).

Thánh lễ An táng: 09h00’ thứ Hai, ngày 12 tháng 02 năm 2024 (nhằm mùng Ba Tết), tại nhà thờ giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

Chủ tế thánh lễ An táng: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường.

An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thala, giáo hạt Củ Chi, giáo phận Phú Cường.

KÍNH XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN BÀ CỐ MARIA!

Tải về file PDF: 2024 - Bà cố MARIA TRẦN THỊ VINH - thân mẫu cha Tôma Lê Phát Trưởng.pdf

CHIA SẺ BÀI VIẾT